TV-reclame tijdens de coronacrisis werkt nog steeds!
25 januari 2021 
in TV

TV-reclame tijdens de coronacrisis werkt nog steeds!

Tijdens de coronacrisis is er nog altijd een breed draagvlak voor TV-reclames vanuit Nederlanders. Dit is gebleken uit onderzoek die Screenforce heeft laten uitvoeren door marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel. Hier zijn een aantal zeer interessante bevindingen uit naar voren gekomen. Deze bevindingen sluiten aan op onderzoek dat eerder is uitgevoerd door Kantar en Mediasynced. Zo bleek al eerder uit het onderzoek van Kantar, dat consumenten graag zien dat adverteerders blijven adverteren gedurende de coronacrisis. Uit het onderzoek van Mediasynced kwam juist sterk naar voren dat het online surfgedrag tijdens de coronacrisis hoger is door TV-reclame. Dit met maar liefst 45%. Dit is onderzocht door te kijken naar de resultaten van de week voor de coronacrisis en gedurende de coronacrisis. TV-reclame blijft dus werken, ook tijdens de coronacrisis.

TV-reclame over de coronacrisis werkt beter

Uit het onderzoek van marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel zijn een aantal interessante resultaten naar voren gekomen. De resultaten gaan over Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. Ruim driekwart van deze groep gaf aan het goed te vinden dat er speciale TV-reclames zijn. Vooral reclames waarin er opgeroepen wordt om zich aan de maatregelen van de overheid te houden worden goed ontvangen. Hiernaast heeft ook bijna driekwart van de Nederlanders er begrip voor dat bedrijven en merken TV-reclames blijven uitzenden tijdens deze crisis.

Thuiswerkers hebben een andere houding tegenover TV-reclames dan kantoorwerkers

Uit het onderzoek van marktonderzoeksbureau Ruigrok Netpanel kwamen nog enkele resultaten naar boven. Zo bleek dat thuis werken invloed heeft op de houding die wordt ontwikkeld tegenover reclames tijdens de coronacrisis. Zo vallen de reclames over de coronacrisis bij thuiswerkers meer op dan bij kantoorwerkers. Dit percentage ligt op 45% versus 39%. Ook is er meer begrip bij de thuiswerkers voor bedrijven en merken die tijdens de crisis hun TV-reclames blijven uitzenden. Maar liefst 78% procent heeft hier begrip voor. Dit in tegenstelling tot 74% van de mensen die niet thuiswerken.

Inspelen op de crisis

Uit het onderzoek van Kantar bleek dat niet alleen consumenten in Nederland vinden dat merken moeten blijven adverteren. Deze mening werd ook internationaal gedeeld. Daarbij wilt men dat er ook specifiek ingespeeld wordt op de coronacrisis. Echter, het misbruiken van de situatie wordt niet gewaardeerd. Zo kwam uit het Kantar onderzoek dat 75% wereldwijd aangaf dat de coronacrisis niet gebruikt moet worden om een merk te promoten.

Meer actie naar aanleiding van een TV-reclame

16% van de ondervraagden van het onderzoek van Ruigrok NetPanel gaven aan over het algemeen vaker actie te ondernemen naar aanleiding van TV-reclames. Het ging hier over Nederlanders van 18 jaar en ouder. Zij hebben dus, in vergelijking met voor de coronacrisis, meer actie ondernomen dan daarvoor. Zo wordt er met name vaker gekocht bij online webshops en websites van het betreffende bedrijf of merk. Dit percentage lag bij online webshops op 9% en bij websites van het betreffende bedrijf of merk op 5%.

Bent u ook geïnteresseerd geraakt in het adverteren bij RTV Noord gedurende deze coronacrisis? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze accountmanagers. Zij helpen u, met hun expertise in adverteren, graag verder.

 

Bron: https://screenforce.nl/breed-draagvlak-voor-tv-reclames-tijdens-coronacrisis/

We gebruiken cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down